Aalborg By, tingbøger 1625-1701, findes i arkiv B37 på film M29903-29913
klik her for at hente hele protokollen som CSV-fil til import i f.eks Excel

Der skal stå noget i mindst eet af felterne, prøv igen.

Dato Side Sagsøger Sagsøgers bopæl Anklagede Anklagedes bopæl Årsag